Úloha 3

Označ možnosť, v ktorej sú napísané gramatické kategórie zvýrazneného slova vo vete:
Pekný darček ho potešil.

  1. tretia osoba, jednotné číslo, minulý čas
  2. tretia osoba, množné číslo, prítomný čas
  3. prvá osoba, jednotné číslo, minulý čas
  4. prvá osoba, množné číslo, budúci čas

Riešenie

Ukáž

1.

Zdroj: Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Bratislava, 2012

Úloha 2

Zadanie

Na trhu sa predávajú hrušky, jablká a pomaranče. Dve hrušky majú rovnakú cenu
ako tri jablká. Dve jablká majú rovnakú cenu ako jeden pomaranč. Koľko
pomarančov má rovnakú cenu ako 8 hrušiek?

Riešenie

Ukáž

Z prvého vzťahu vyplýva, že 8 hrušiek má rovnakú cenu ako 12 jabĺk.
Z druhého vzťahu vieme, že 12 jabĺk má rovnakú cenu ako 6 pomarančov.

Teda 8 hrušiek má rovnakú cenu ako 6 pomarančov.

Zdroj: Gymnázium Pankúchova, Bratislava, 2008