Úloha 17

Zadanie

V ktorej možnosti sú všetky slová a slovné spojenia napísané byzchybne?

A. anglický jazyk, víno z Francúzska, jazyk Angličanov, Francúzske zemiaky
B. Anglický trávnik, anglický jazyk, francúzske zemiaky, pekné Francúzky
C. Angličanka, známe trávniky Angličanov, francúzsky koňak, francúzka výslovnosť
D. francúzske zemiaky, anglické trávniky, zaplavené anglické územia, história Francúzov

Riešenie

Ukáž

D.

Zdroj: DIDAKTIS

Úloha 12

Ktoré z nasledujúcich tvrdení je správne ?

  1. Spisovný slovenský jazyk je dorozumievací prostriedok, ktorým sa dorozumieva pôvodné obyvateľstvo na našom území. Dedí sa z generácie na generáciu.
  2. Na Slovensku je vyše 30 nárečí, ktoré sa delia do štyroch nárečových skupín.
  3. Prvé Pravidlá slovenského pravopisu vyšli v roku 1941.
  4. Bernolák založil svoju kodifikáciu na západnej kultúrnej slovenčine v roku 1787.

Riešenie

Ukáž

4.

Zdroj: TESTY testMONITOR, Didaktis 2008

Úloha 7

V ktorej z možností sú všetky prídavné mená uvedené bezchybne?

  1. popoludnajší, mestský, okenný, trenčiansky
  2. trenčianský, popoludňajší, meský, okenný
  3. okený, trenčiansky, mestský, popoludňajší
  4. mestský, popoludňajší, trenčiansky, okenný

Riešenie

Ukáž

4.

Zdroj: Zdroj: TESTY testMoNITOR, DIDAKTIS 2008