Úloha 14

Zadanie

Z čísla 15 263 748 vyškrtni 3 číslice tak, aby si dostal čo najväčšie možné číslo.
Ktoré číslice musíme vyškrtnúť?

A. 1,2,3
B. 5,6,7
c. 1,5,2
D. 7,4,8

Riešenie

Ukáž

C. dostaneme číslo 63 748

Zdroj: DIDAKTIS

Úloha 6

Zadanie

Na zemi je košík s jedlom pre zajace.
Osem hladných zajacov by zjedlo potravu z košíka za 24 minút.
Za aký čas by to isté jedlo z košíka zjedlo šesť rovnako hladných zajacov ?

Riešenie

Ukáž

Šesť zajacov by také isté množstvo jedla skonzumovalo za 32 minút.

Zdroj: 1.SG Bajkalská, 2010

Úloha 2

Zadanie

Na trhu sa predávajú hrušky, jablká a pomaranče. Dve hrušky majú rovnakú cenu
ako tri jablká. Dve jablká majú rovnakú cenu ako jeden pomaranč. Koľko
pomarančov má rovnakú cenu ako 8 hrušiek?

Riešenie

Ukáž

Z prvého vzťahu vyplýva, že 8 hrušiek má rovnakú cenu ako 12 jabĺk.
Z druhého vzťahu vieme, že 12 jabĺk má rovnakú cenu ako 6 pomarančov.

Teda 8 hrušiek má rovnakú cenu ako 6 pomarančov.

Zdroj: Gymnázium Pankúchova, Bratislava, 2008