Úloha 8

V ktorej možnosti je uvedené slovo, pre hlásky ktorého platí:
spoluhláska, obojaká, znelá párová;
krátka samohláska;
spoluhláska, obojaká, zvučná;
krátka samohláska;
spoluhláska, tvrdá, neznelá párová?

  1. kabát
  2. dosah
  3. zamat
  4. valec

Riešenie

Ukáž

3.

Zdroj: Zdroj: TESTY testMoNITOR, DIDAKTIS 2008

Úloha 3

Označ možnosť, v ktorej sú napísané gramatické kategórie zvýrazneného slova vo vete:
Pekný darček ho potešil.

  1. tretia osoba, jednotné číslo, minulý čas
  2. tretia osoba, množné číslo, prítomný čas
  3. prvá osoba, jednotné číslo, minulý čas
  4. prvá osoba, množné číslo, budúci čas

Riešenie

Ukáž

1.

Zdroj: Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Bratislava, 2012