5.ročník – Slovenský jazyk

Milí žiaci, počas týždňa si vypracujte test z Bajkalskej.  Test máte uvedený tu.

Riešenie:

1.C, 2.A, 3.B, 4.D, 5. posadil sa rovno ani svieca, 6. vetou so stúpavou melódiou : A preto nemal plakať ?, zdrobneninu: v kútiku, vlastné podstatné meno : Emil, Berlína, 7.A , 8.A, 9.A, 10.B, 11….známi herci…. , …sviežich kvetov… , …najdlhšou básňou… , 12.D , 13.C, 14.C,                  15. v druhom stupni: väčšom, v základnom tvare: veľký, 16. vymyslel : vydumal,          rozkaz : povel, zostrojiť : skonštruovať, 17. odišiel : prišiel, koniec : na počiatku=počiatok,    posledný : prvý,  18.C, 19. ľudia, (bez) vajec, továreň, bez (jázd), 20.C, 21.D, 22.B, 23.D, 24.A  25.B, 26.B, 27.D, 28. všetky, kresba, 29. A aj B, 30.C, 31.D, 32.A, 33.D, 34. vypľúvať, nám, o, po, 35.B

Ďalej si vypracujte test z Pankúchovej. Test máte uvedený tu.

Riešenie:

Doplňovačka: Rím, starobylé, histórii, obyvatelia, pýšili, namyslenosť, pýcha, významné, zničili, neobyčajná, minulosť, turistov, obdivujú, sýte, turisti, jazyk, aby, dohovorili, domácimi.

Test:  1.A, 2.B, 3.B, 4.A, 5.D, 6.D, 7.D, 8.A, 9.D, 10…..čistou ako krištáľ ? B, 11.D, 12.C,                13 a..nie sú koláče ;b. …tak sa z hory ozýva, 14.C, 15.C, 16.C, 17.B, 18.C, 19.C, 20.D, 21.B, 22.C,  23.B, 24.B, 25.C.

Ak si niektoré odpovede zo slovenského jazyka neviete odôvodniť, pošlite nám otázky na kontakt@intenzivne.sk .

 

5. ročník – Matematika

Milí žiaci,

vypracujte si počas týždňa druhú časť testu GJH “Matematika – úlohy” .  Test máte tu.

Riešenie :

  1. Jeden nanuk stojí 90 centov a jedna čokoláda stojí 1 Euro 20 centov.
  2. Rozmery obdĺžnika sú : a=15m , b=10m.
  3. Jeho otec prejde autom 6x väčšiu vzdialenosť pri 8x väčšej rýchlosti za 3  hodiny.
  4. 500, 104, 140, 410, 401, 203, 230, 320, 302, 212, 122, 221, 311, 131, 113.
  5. Korčuľovať aj lyžovať sa vie 5 detí.
  6.  Rovnakú hodnotu ako 100 toliarov má 5 dukátov.
  7.   60 častí po 1dm, 12 častí po 5dm, 30 častí po 2dm, 20 častí po 3dm, 15 častí po 4dm, 10 častí po 6dm, 5 častí po 12dm, 2 časti po 30dm, 3 časti po 20dm, 4 časti po 15dm,     6 častí po 10dm.

A postupy od pani riaditeľky sú na tomto mieste

Potom si vypracujte celý test z Bajkalskej. Test máte tu.

Riešenie:

  1. A, 2. B, 3. B, 4. C, 5. C, 6. B, 7. E, 8. B, 9. C, 10. B, 11.B, 12.A, 13. a-násobíme číslom 1000, b- pripíšeme štyri nuly. , 14. a-950, b-494, 15. 12 možností, 16. a-výsledok je 8540 b-výsledok 1045, 17.a menej, b viac, c rovná sa , d viac, 18. 350 min. ,19. 13 poličiek,         20. 331 EUR, 21. 200 EUR, 22. 1. os: 65, 80, 2.os: 60,95, 3. os: 72, 114,  23. 600cm,  13000000mm, 120000mm, 40000cm, 24. 31.marec pripadol na pondelok, 25. 190cm, 26.a: B,C,D,E , b: D,C,B,A, c: F, E,D,C,B,A, 27. 12 guľôčok, 20 paličiek, 11 štvorcov.

Postupy riešeni nájdete na tomto mieste