8. a 9. ročník – Slovenský jazyk

Milí žiaci ,

posielame Vám test z Bajkalskej 2016 . Test najdete tu.

Riešenie:

1.A, 2.D, 3.C, 4.A, 5.A, 6.A, 7.B, 8.C, 9.burácať,rozvíjať sa,mieniť, 10.prozaik, 11.príslovka, 12.mystifikácia, 13.Aj v neľahkej situácii bezdomovca začína pracovať na sebarealizácii.,
14.C, 15.B, 16.D, 17.A, 18.A, 19.A, 20.D, 21.D, 22.B, 23.C, 24.B, 25.A, 26.A, 27.A, 28.A, 29.C,
30.A, 31.Bez frflania a vulgarizmov, v presvedčení, že úloha, ktorá nám spadla priamo z neba, je skutočne dôležitá.

Tiež si vypracujte test z Bilíkovej 2017. Test najdete tu.

Riešenie:

1.A, 2.C, 3.chlap, 4.B, 5.jar, 6.parom(s malým p), 7.C,  8. na hlas; na koniec, 9.A
10. jazvečí; škovránčí, 11.C, 12.C, 13.C, 14.A, 15.B, 16.B 17.anafora, 18.C, 19.C, 20.C,
21.D,  22.B, 23.umy!; skry! ,24.hypochonder; sympatia, 25.B, 26.A

Ak si niektoré odpovede zo slovenského jazyka neviete odôvodniť, pošlite nám otázky na kontakt@intenzivne.sk .

9. ročník – Matematika

Milí žiaci ,

posielame Vám test všeobecných štúdijných predpokladov na vypracovanie. Test najdete tu.

Riešenie

matematická časť: 1.B, 2.C, 3.C, 4.A, 5.C, 6.A, 7.C

jazyková časť: 1.B, 2.D, 3.B(Koľko strán má minca?),  4.B,  5.D  ,6.A,  7.D,  8.D,  9.C

Potom si spravte Testovanie 9-2019. Test nájdete tu.

Riešenie:

1. 180,  2. 30,  3. 19,  4. 4 , 5. 14,  6. 62,4  ,  7. 675,  8. 16,   9. ½,  10. ¼, 11. 18,  12. 54,

13. 0,48,  14. 20,  15. 31,  16. A,  17. D,  18. A,   19. A,  20. B,   21. D,  22.D,   23. C,   24. B,   25. A,

26. C,  27. C,  28. B,   29. B,   30. C

Postupy od pani Vilmy     a  postupy od pani Katky: IMG_20200318_155101 IMG_20200318_155117 IMG_20200318_155124 IMG_20200318_155133 IMG_20200318_155146