5. ročník – Matematika

Milí žiaci,

vypracujte si počas týždňa druhú časť testu GJH “Matematika – úlohy” .  Test máte tu.

Riešenie :

  1. Jeden nanuk stojí 90 centov a jedna čokoláda stojí 1 Euro 20 centov.
  2. Rozmery obdĺžnika sú : a=15m , b=10m.
  3. Jeho otec prejde autom 6x väčšiu vzdialenosť pri 8x väčšej rýchlosti za 3  hodiny.
  4. 500, 104, 140, 410, 401, 203, 230, 320, 302, 212, 122, 221, 311, 131, 113.
  5. Korčuľovať aj lyžovať sa vie 5 detí.
  6.  Rovnakú hodnotu ako 100 toliarov má 5 dukátov.
  7.   60 častí po 1dm, 12 častí po 5dm, 30 častí po 2dm, 20 častí po 3dm, 15 častí po 4dm, 10 častí po 6dm, 5 častí po 12dm, 2 časti po 30dm, 3 časti po 20dm, 4 časti po 15dm,     6 častí po 10dm.

A postupy od pani riaditeľky sú na tomto mieste

Potom si vypracujte celý test z Bajkalskej. Test máte tu.

Riešenie:

  1. A, 2. B, 3. B, 4. C, 5. C, 6. B, 7. E, 8. B, 9. C, 10. B, 11.B, 12.A, 13. a-násobíme číslom 1000, b- pripíšeme štyri nuly. , 14. a-950, b-494, 15. 12 možností, 16. a-výsledok je 8540 b-výsledok 1045, 17.a menej, b viac, c rovná sa , d viac, 18. 350 min. ,19. 13 poličiek,         20. 331 EUR, 21. 200 EUR, 22. 1. os: 65, 80, 2.os: 60,95, 3. os: 72, 114,  23. 600cm,  13000000mm, 120000mm, 40000cm, 24. 31.marec pripadol na pondelok, 25. 190cm, 26.a: B,C,D,E , b: D,C,B,A, c: F, E,D,C,B,A, 27. 12 guľôčok, 20 paličiek, 11 štvorcov.

Postupy riešeni nájdete na tomto mieste 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *