Úloha 15

Zadanie

8 kráv spasie tretinu lúky za 12 hodín. Za koľko hodín spasie 12 kráv tri štvrtiny lúky?

Riešenie

Ukáž

12 kráv spasie 3/4 lúky za 18 hodín.

Zdroj: DIDAKTIS