Vstúpte do INTENZIVNE.EDUPAGE

Milí žiaci, vážení rodičia

na tejto stránke, sme zverejňovali zadania úloh, všetky výsledky a väčšinu postupov riešení úloh z prvej sady (10.3.2020)  a druhej sady (17.3.2020) .  Počnúc druhou sadou úloh sme prešli na prácu v systéme eduPage.org, ktorý z Vás  všetci poznajú zo základnej školy. Druhá sada testov  sa bude vyhodnocovať už v INTENZIVNE.eduPage. 

>>>>>>>>>>>  TU VSTÚPTE DO TESTOV V INTENZÍVNE. EDUPAGE  <<<<<<<<<<<<<

Rozoslali sme Vám 19.3.2020 na mail, ktorý máte uvedený v prihláške, prístupový kód / meno a heslo / do  intenzivne.eduPage.  Tu sú už pripravené testy na vyplňovanie. Výsledky žiak vyplní do testu. Po vyplnení testu sa zobrazí správne odpovedi. Postupy riešení jednotlivých príkladov sú pripojené k testom.