Úloha 20

Na číselnej osi sú vyznačené čísla 78 a 201. Nájdi na tejto číselnej osi také číslo, ktoré je o 35 bližšie k číslu 78 ako k číslu 201. Ak, potrebuješ pomôž si obrázkom.

A. 120
B. 122
C. 123
D. 119

Riešenie

Ukáž

B.  Je to číslo 122.
postup riešenia:
a.  201-78=123
b. 123-35=88
c. 88:2=44
d. 78+44=122

Úloha 19

V nepriehľadnom vrecúšku je 8 žltých kociek, 9 zelených kociek, 10 červených kociek a 3 modré kocky. Najmenej koľko kociek musíme z vrecka poslepiačky vybrať, aby sme mali istotu, že medzi vybratými kockami bude aspoň 6 kociek rovnakej farby?

A. 6
B. 20
C. 19
D. 18

Riešenie

Ukáž

C.  19  ( napríklad mmm žžžžž ccccc zzzzzz )