Potrebujete individuálne doučovanie ?

Individuálne doučovanie je zamerané na zlepšenie známok v škole, odstránenie medzier vo vedomostiach, docvičenie a prehĺbenie školského učiva.  Pomáhame s prípravou na Testovanie 5 a 9.

Nezabúdame samozrejme ani na žiakov, ktorí majú ambíciu zvládnuť prijímacie pohovory s čo najlepším výsledkom.

Dohodnite si s nami termíny  cez “ Rýchly formulár“ alebo na telefónnom čísle 0905 81 52 91 a 0948 09 09 66.