Prístupné vzorové testy pre všetkých záujemcov

Vyskúšajte si s nami vzorové testy s postupmi riešení a výsledkami.

Testy pre piatakov – osemročné štúdium

matematika

slovenčina

Matematický test – bilingválne štúdium

Matematický test – štvorročné štúdium

Prijímací test zo slovenského jazyka pre ôsmakov a deviatakov