Úloha 8

V ktorej možnosti je uvedené slovo, pre hlásky ktorého platí:
spoluhláska, obojaká, znelá párová;
krátka samohláska;
spoluhláska, obojaká, zvučná;
krátka samohláska;
spoluhláska, tvrdá, neznelá párová?

 1. kabát
 2. dosah
 3. zamat
 4. valec

Riešenie

Ukáž

3.

Zdroj: Zdroj: TESTY testMoNITOR, DIDAKTIS 2008

Úloha 7

V ktorej z možností sú všetky prídavné mená uvedené bezchybne?

 1. popoludnajší, mestský, okenný, trenčiansky
 2. trenčianský, popoludňajší, meský, okenný
 3. okený, trenčiansky, mestský, popoludňajší
 4. mestský, popoludňajší, trenčiansky, okenný

Riešenie

Ukáž

4.

Zdroj: Zdroj: TESTY testMoNITOR, DIDAKTIS 2008

Úloha 6

Zadanie

Na zemi je košík s jedlom pre zajace.
Osem hladných zajacov by zjedlo potravu z košíka za 24 minút.
Za aký čas by to isté jedlo z košíka zjedlo šesť rovnako hladných zajacov ?

Riešenie

Ukáž

Šesť zajacov by také isté množstvo jedla skonzumovalo za 32 minút.

Zdroj: 1.SG Bajkalská, 2010

Úloha 5

Zadanie

Do medzery napíšte znamienko + alebo – .
Znamienka môžu byť aj tie isté.
Koľko rôznych výsledkov dostaneme?

3__5__4__2 =

Riešenie

Ukáž

Dostaneme 8 rôznych výsledkov.

Zdroj: Hrdina, Kosper, Maxián : Matematika v príkladoch, SPN 2010

Úloha 4

Hodíme trikrát po sebe mincou.
Aká je pravdepodobnosť, že padne vždy znak ?

Riešenie

Ukáž

Pravdepodobnosť, že vždy padne znak je:

    \[\frac{1}{8}\]

Zdroj: Hrdina, Kosper, Maxián : Matematika v príkladoch, SPN 2010

Úloha 3

Označ možnosť, v ktorej sú napísané gramatické kategórie zvýrazneného slova vo vete:
Pekný darček ho potešil.

 1. tretia osoba, jednotné číslo, minulý čas
 2. tretia osoba, množné číslo, prítomný čas
 3. prvá osoba, jednotné číslo, minulý čas
 4. prvá osoba, množné číslo, budúci čas

Riešenie

Ukáž

1.

Zdroj: Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Bratislava, 2012

Úloha 2

Zadanie

Na trhu sa predávajú hrušky, jablká a pomaranče. Dve hrušky majú rovnakú cenu
ako tri jablká. Dve jablká majú rovnakú cenu ako jeden pomaranč. Koľko
pomarančov má rovnakú cenu ako 8 hrušiek?

Riešenie

Ukáž

Z prvého vzťahu vyplýva, že 8 hrušiek má rovnakú cenu ako 12 jabĺk.
Z druhého vzťahu vieme, že 12 jabĺk má rovnakú cenu ako 6 pomarančov.

Teda 8 hrušiek má rovnakú cenu ako 6 pomarančov.

Zdroj: Gymnázium Pankúchova, Bratislava, 2008